اتاق بازرگانی می‌خواست امپراتوری کند!

گزارش عمکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه شد. بدون تردید این قانون یکی از چالش برانگیز ترین قوانین کشور در نیمه دوم ده ۸۰ بود...

ادامه مطلب ...