سرانجام آبلیموهای بدون آب‌لیمو چه شد؟

دکتر رسول دیناروند درباره نتیجه بررسی آبلیموها که در سال گذشته انجام شد، گفت: بررسی آبلیموها انجام شد و نتایج آن به دست آمد. طبق این بررسی‌ها مشخص شد که تنها حدود ۴۰...

ادامه مطلب ...