ابقاء شمشیربند/ احمدی نایب رئیس و استعفای محمدی کیادهی

جلسه شورای شهر ساری با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ساری در سال سوم دوره چهارم برگزار و در این نشست با برگزاری انتخابات علیجان شمشیربند در سمت رئیس...

ادامه مطلب ...