ابداع روشی تازه برای تشخیص سلول‌های توموری در خون در دانشگاه تهران

ابداع روشی تازه برای تشخیص سلول‌های توموری در خون در دانشگاه تهران تراشه نانوالکترونیک برای تشخیص سلول‌های توموری گردشی در خون با نام NELMEC در دانشگاه تهران ساخته...

ادامه مطلب ...