روز جهانی محیط زیست در جنگ

کیاپرس: با روز جهانی «محیط‌زیست در جنگ»، همایشی با عنوان روز «مقابله با آثار جنگ بر محیط‌زیست» برگزار شد که در جریان آن، معصومه ابتکار از افزایش ورود گردوغبار از...

ادامه مطلب ...