ابتکار :مدیریت صحیح منابع اب از مسائل مهم کشور است

کیاپرس – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت : مسائل مهم در کشور مدیریت صحیح منابع اب و جلوگیری از هدر رفت آب است ودر فعالیت صنعتی کشور باید در همه ابعاد به حفاظت از...

ادامه مطلب ...