ابتکار: بهره مندی از محیط زیست سالم جزو منشور حقوق شهروندی است

کیاپرس:معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه حق بهره مندی از محیط زیست سالم جزو منشور حقوق شهروندی است، توجه به حفظ محیط زیست را جزو مولفه های مهم دولت تدبیر و امید...

ادامه مطلب ...