ابتلا به صرع در ایران ۳ برابر اروپا +علت

کیا پرس:رئیس انجمن صرع ایران گفت: بررسی های علمی نشان می دهد درحال حاضرحدود یک تا یک و نیم درصد مردم ایران صرع دارند که این آمارحاکی ازحدود سه برابربودن بیماران...

ادامه مطلب ...