ناآشنایی به فن شنا عمده دلایل غرق شدن در دریا است

کیاپرس- رئیس مرکز مدیری حوادث و فوریت های پزشکی مازندران ناآشنایی به فن شنا و جریان های شکافنده را از عمده دلایل غرق شدن در دریا اعلام کرد. یحیی صالح طبری  با...

ادامه مطلب ...