آیت الله رحمت: صداوسیما به امام جفا می کند

جماران نوشت: یکی از شاگردان امام خمینی (س) معتقد است یکی از آفت های مهم شناساندن امام، "سیاسی کاری" است و کسانی که می خواهند امام را معرفی کنند نباید با این شیوه عمل...

ادامه مطلب ...