آیت الله العظمی صانعی دار فانی را وداع گفت

کیاپرس ؛ آیت الله العظمی یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه دار فانی را وداع گفت. ایشان به دلیل زمین خوردگی، دچار شکستگی لگن و استخوان دست شده بود و در...

ادامه مطلب ...