آیت‌الله امینی پس از یک دوره غیبت کاندیدای مجلس خبرگان شد

آیت‌الله ابراهیم امینی با حضور در وزارت کشور نامزد مجلس خبرگان شد آیت‌الله ابراهیم امینی با حضور در وزارت کشور نامزد مجلس خبرگان شد.آیت‌الله امینی پس از یک دوره...

ادامه مطلب ...