آیا گوشی ولب تاپ موجب بیماری می شود؟

کیاپرس :انواع گجت الکترونیکی مانند گوشی همراه ، لپ تاپ و تبلت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروز هستند، اما این ابزارهای مدرن هم مشکلاتی را به همراه دارند به طوری که...

ادامه مطلب ...