آیا کتک زدن دزدی که وارد خانه شده جرم است؟

کیاپرس :گاهی اوقات ممکن است شما با دزدی که وارد منزلتان شده درگیر شوید و در جریان درگیری برای دفاع از جان یا مال خود او را مورد ضرب و جرح قرار دهید در این حالت شما...

ادامه مطلب ...