آیا پدر ومادر سمی هم داریم؟

کیاپرس : بیشتر پدر و مادر ها به راستی برای تربیت سالم فرزندانشان تلاش می کنند؛ اما حتی این افراد نیز می توانند به طور تصادفی رفتارهای آسیب رسان زیادی داشته...

ادامه مطلب ...