آیا مازندرانی ها دوباره به کشاورزی روی می آورند؟

کیا پرس :  توجه ویژه دولت به برنج کاران مازندرانی سبب شده است تا کشاورزان این استان وسوسه باغداری را کنار گذاشته و بر گسترش کشت انواع محصولات کشاورزی بویژه برنجکاری...

ادامه مطلب ...