آیا قطار تدبیر وامید به ساری می رسد؟!

اختصاصی/ پایگاه خبری کیا  : آیاقطار تدبیر وامید به فرمانداری ساری می رسد؟   پس از دو سال واندی از روی کار آمدن دولت  تدبیر وامید واخذ بیشترین درصد آرا  رئیس...

ادامه مطلب ...