آیا صالحی برای شکست مذاکرات و توافق دعا کرده است؟!

پایگاه خبری کیا :با مقایسه سخنان اخیر آقای زاکانی و سخنان قبلی آقای صالحی، پرسش اینجاست که بالاخره در یک موضوع واحد یعنی میل به توافق یا دعا برای شکست توافق از سوی...

ادامه مطلب ...