آیا روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ پیروز می شود؟

   فعلا کفه ترازو به نفع «شیخ دیپلمات» سنگینی می کند ۱۲ ماه دیگر رئیس جمهور ایران حسن روحانی بار دیگر برابر رای مردم قرار می گیرد تا برای یک دور چهار ساله دیگر...

ادامه مطلب ...