آیا رای دهندگان ساروی به کاندیداهای میاندرودی چراغ سبز نشان می دهند؟

چه تضمینی وجود دارد که این دو نامزد در صورت راهیابی به مجلس عِرق و تعصب لازم را به شهرستان و شهر ساری داشته باشند، چه کارنامه مثبتی از خود به یادگار گذاشته اند...

ادامه مطلب ...