آیا خوابیدن زیر کولر و پنکه مضر است؟

کیا پرس: سپری کردن روزهای داغ تابستان بدون تهویه مطبوع دشواراست، و ممکن است اولین راهی که برای خنک شدنتان می یابید استفاده کردن از کولر و پنکه درطول شب باشد،...

ادامه مطلب ...