آیا اشک بیماران کرونایی باعث گسترش بیماری می شود؟

کیاپرس :رئیس بیمارستان طرفه با بیان اینکه اشک بیمارانی کرونایی باعث گسترش بیماری می‌شود، گفت: مهمترین مشکلی که ویروس کرونا در چشم ایجاد می‌کند به وجود آمدن...

ادامه مطلب ...