آیاهوشمندسازی مدارس در فضای کرونایی آموزش نمره قبولی گرفت؟

کیا پرس : هوشمند سازی مدارس که سال‌ها در آموزش‌وپرورش با هدف آموزش بر بستر تعلیمات الکترونیکی و شبکه پی‌گیری می‌شود، گویا در مواجهه با آموزش مجازی...

ادامه مطلب ...