آوار در کمین بیمارستان‌ها

کیاپرس: براساس گزارش دیروز وزارت بهداشت، ۵۴ درصد بیمارستان های کشور و ٧۵ درصد بیمارستان‌های تهران ارزش مقاوم‌سازی ندارند متوسط عمر بیمارستان های دولتی در...

ادامه مطلب ...