آنچه عربستان را از ایران دور می‌کند

تعجب آور ،عربستان در تمامی این سالها مولفه های تعریفی از مفهوم قدرت راهبردی خود و نیز ترتیبات امنیتی منطقه را بر اساس تصور نا متوازن "تنها ما هستیم" شکل داد و خود را...

ادامه مطلب ...