آنچه به نام امام در جامعه فعالیت می کند، باید زینت ایشان باشد نه مایه سرافکندگی

آیت الله سیدحسن خمینی در دیدار مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام: کیاپرس :یادگار امام (ره) به شوخى خطاب به دست اندرکاران ستاد اجرایی فرمان امام گفت: بعضى جاها مردم فکر...

ادامه مطلب ...