آنفلونزای پرندگان یکی از مهمترین بیماری مشترک بین پرندگان و انسان را جدی بگیریم

کیا پرس: هشدارهای بهداشتی روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مازندران در خصوص آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان - آنفلونزای پرندگان یکی از مهمترین بیماری...

ادامه مطلب ...