آنان که برای جبران اعتماد مردم به دروغ روی آورده اند بدانند علت روی گردانی مردم همین روحیه دروغ بوده است

  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرنگاری را شغلی شرافت مندانه با رسالتی بزرگ برشمرد و با انتقاد از گسترش پدیده خبرسازی در کشور به جای خبرنگاری به عواقب ناشی از...

ادامه مطلب ...