تمثال شهدای مرکز استان

به روایت تصویر   تمثال شهدای ساری در سطح شهر به همت اداره زیباسازی شهرداری جا نمایی شده...

ادامه مطلب ...