آموزش ۲۰ هزار مازندرانی در طرح خادم

۲۰ هزار مازندرانی امسال در طرح ملی خادم یا خانواده آماده در مخاطرات آموزش خواهند دید. کیاپرس-احمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران  گفت: طرح ملی خادم به...

ادامه مطلب ...