آموزش و پرورش به رسالت پرورشی خود عمل کند

کیاپرس:یک  آسیب‌شناس با  انتقاد از آموزش و پرورش گفت:متاسفانه نام بی مسمای آموزش و پرورش سال‌هاست که در کشور ما نماد آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان است؛ در...

ادامه مطلب ...