آموزش شهروندی را جدی بگیریم

کیا پرس--عباس رجبی ، فرهنگ سازی و آموزش شهروندی را اقدامی موثری در اجرای تفکیک زباله از مبداء دانست و اظهار کرد: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا ، نیازمند مشارکت...

ادامه مطلب ...