آمریکا نگران است؛پادشاه جدید عربستان بیمار است وبعد از چند دقیقه گفتگو،حرفهای بی ربط می‌زند

روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت: پادشاه جدید عربستان از نظر ذهنی مشکل دارد و همین مسئله برای آمریکا نگران کننده است. به گزارش کیاپرس ، برای آمریکایی ها و به خصوص...

ادامه مطلب ...