آمریکا دست از شیطنت برنداشته است/ دولت یازدهم در برابر مخالفین صبر و تحمل کرد

کیاپرس-نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امریکا هنوز دست از شیطنت هایش برنداشته است، گفت: در دولت یازدهم عملکرد ما به گونه ای بوده که در برابر سخنان...

ادامه مطلب ...