آمران حمله به مطهری به دادسرای نظامی احضار شدند

  بخش دوم پرونده حمله به علی مطهری نماینده مردم تهران، در دادسرای نظامی در حال پیگیری است و این یعنی آمران حمله به نماینده مردم تهران، که در بخش دوم پرونده قرار بود...

ادامه مطلب ...