آمار بالای غرق شدگی!!

کیا پرس: سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمار بالای غرق شدگی در هفته گذشته در کشور، گفت: هفته گذشته مجموعا ۴۲ نفر که اکثر آنها، کودکان و...

ادامه مطلب ...