آمادگی مازندران برای پذیرش ۱۷۰۰ دانشجو برای دانشگاه فرهنگیان

کیا پرس :  استاندار مازندران در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان کانون تربیت مهمترین عنصر تعلیم و تربیت است و باید زیرساخت های آن در...

ادامه مطلب ...