آمادگی شرکت نفت منطقه ساری جهت سوخت رسانی در شرایط اضطراری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت:شرکت فرآورده های نفتی منطقه ساری آماده سوخت رسانی در شرایط اضطراری را دارد. به گزارش خزرخبر و به نقل از...

ادامه مطلب ...