آمادگی بیمارستان ها در چهارشنبه آخرسال/ توصیه به والدین

کیاپرس:وزیر بهداشت، از آمادگی بیمارستان ها برای پذیرش مصدومان احتمالی حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: شرط عقل این است که از وقوع حوادث پیشگیری شود و...

ادامه مطلب ...