آماده باش پاکستان به جهت ویروس کرونا

کیا پرس :  ویروس کرونا پاکستان را به حالت آماده باش درآوردپاکستان که رفت و آمد شهروندان چینی به این کشور زیاد است به دنبال گسترش شیوع ویروس کشنده کرونا ضمن...

ادامه مطلب ...