آلودگی هوا منجر به بستری شدن شهردار تهران در خانه شد

قالیباف به بهشت نرفت :شهردار تهران به دلیل آلودگی هوا و آنفلوآنزا در خانه بستری شده و به محل کار خود در خیابان بهشت نرفت.  محمد باقر قالیباف صبح امروز به دلیل...

ادامه مطلب ...