آلودگی میکروبی رب های صنعتی

کیا پرس: عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت رب استفاده از گوجه فرنگی مرغوب، رسیده و آبدار است. به گزارش کیا...

ادامه مطلب ...