آلودگی آب آشامیدنی دماوند اثبات شده

کیا پرس:رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: آلودگی آب آشامیدنی دماوند اثبات شده و اسناد آن در این سازمان موجود است. رسول دیناروند در خبر ساعت ۲۰:۳۰ نسبت به سخنان...

ادامه مطلب ...