آلرژی غذایی یا عدم تحمل مواد غذایی؟

کیاپرس:از هر ۱۰۰ نفر در کشور انگلستان، یک تا دو نفر دچار آلرژی غذایی است و این در حالی است که عدم تحمل مواد غذایی شایع تر به نظر می رسد. به دلیل اینکه علائم عدم...

ادامه مطلب ...