آقای مدیر کل بنده از شما حکم ریاست نگرفته ام که مجری دستورات اداره کل ورزش و جوانان باشم!

مقاله ای تحت عنوان حد و حدود اختیارات نمایندگان مجلس در بحث عزل و نصب مدیران ورزشی را به رشته تحریر در آورده که مورد استقبال مخاطبین و البته بسیاری از مسئولین نیز...

ادامه مطلب ...