آقایان دلواپس! این همان ظریف است که برچسب «سازشکاری» به او زدید

کاپرس : سعید جعفری پویا: «سازشکار است. ترسو است. خیانت کرده، اشتباه کرده، به اشتباه خود اعتراف کرده.» عادت کردیم در دو سال اخیر این جملات را در رسانه های دلواپس...

ادامه مطلب ...