آقایان اصولگرایان خودشان را بچه واقعی مادر می‌دانند و بقیه را بچه ناتنی /

  اینها خشونت از خود نشان دادند و به بزرگان جسارت کردند / خیلی برنامه ریختند که هاشمی را حذف کنند ولی نشد / او جانش را برای نظام و رهبری می دهد اصلا چه کسی گفته...

ادامه مطلب ...