آغاز طرح نظارتی نوروز ۹۶ در مازندران

کیاپرس:طرح نظارتی نوروز ۹۶ همزمان با سراسر کشور با هدف کنترل و نظارت بر وضعیت بازار از در مازندران آغاز شد.  محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با...

ادامه مطلب ...