آغاز ضد عفونی تاکسی های شهرستان های مختلف استان مازندران

کیا پرس به نقل از دانشگاه آ علوم پزشکی مازندران غاز ضد عفونی تاکسی های شهرستان های مختلف استان مازندران با هدف جلوگیری از شیوع کرونا در...

ادامه مطلب ...