آغاز خرید تضمینی گندم مازندران

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت:  با آغاز خرید تضمینی گندم مازندران، نخستین محموله های خرید گندم در استان انجام شد. سیدمحمد جعفری، اظهار کرد: در حال...

ادامه مطلب ...